توسعه بدون مشارکت تشکل‎ها میسر نیست/رفع مشکلات با استفاده صحیح از ظرفیت بخش خصوصی

ابراهیمی معتقد است: توسعه بدون مشارکت تشکلها میسر نیست و در صورت استفاده صحیح از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل ها به عنوان شرکای اجتماعی، بسیاری از مسائل و مشکلات سر راه دستگاه های اجرایی مرتفع می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ هادی ابراهیمی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان در حاشیه جلسه هم اندیشی با تشکلات کارگری و کارفرمایی استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون کار وظیفه تشکل انجمن های صنفی کارفرمایی و کارگری به عنوان یک حق عمومی که برای جامعه کارگری و کارفرمایی در نظر گرفته و به آنان اعطا شده است همواره سعی کرده ایم این حق را برای تمامی کارگران و کارفرمایان در صنوف مختلف قائل باشیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت بسیار بزرگی در بدنه نهادهای مدنی به عنوان شرکای اجتماعی ایجاد شده است، خطاب به اعضای تشکل های کارگری و کارفرمایی افزود: بخشی از تشکیل این انجمن ها در صنوف مختلف بر عهده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی است اما هر کدام از این تشکل ها عهده دار بخشی از مسائل و فعالیت های اقتصادی در این حوزه هستید و مخاطب اصلی فعالیت هایتان، دولت در بخش های مختلف از قبیل صنعت، کشاورزی، خدمات و … است.

ابراهیمی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به جایگاه فرابخشی که دارد با نوع مجموعه در اتباط است و کلیه بخش های خصوصی از مخاطبان این وزارتخانه هستند اما دولت در بخش عمومی شامل مدیران صنعتی، کشاورزی، آبزی پروری، شیلات و … نیز بخشی از فعالیت ها نظیر صدور مجور کارفرمایان و فعالیت های حوزه های مختلف با این قشر مرتبط است. در صورتی که ۵۰ درصد کار در این حوزه باشد ۵۰ درصد مابقی که تکمیل کننده آن نیز است در ارتباطی است که این تشکل های کارگری و کارفرمایی با دستگاه های متولی امر برقرار می کند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان ادامه داد: در این حین، طیفی را از حداقل تا حداکثر داریم که بخشی از این موضوع به قوانین و بخشی دیگر به تعامل و نوع نگاه مدیران با بخش خصوصی و این تشکل ها دارند. تشکل های کارگری و کارفرمایی و مجموعه سمن ها، ثمره دموکراسی است و بر اساس نوع نگاه حکمرانی مردم سالارانه با مشارکت همه و نوع نگاه مشارکت جویانه مسئله ایجاد شده است.

ابراهیمی معتقد است: توسعه بدون مشارکت تشکلها میسر نیست و در صورت استفاده صحیح از ظرفیت بخش خصوصی و تشکل ها به عنوان شرکای اجتماعی، بسیاری از مسائل و مشکلات سر راه دستگاه های اجرایی مرتفع می شود.

ابراهیمی گفت: باید از ظرفیت بزرگ تشکل های کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای واقعی اجتماعی استفاده شود و این تشکل ها می بایست ارتباط و تعامل بیش از پیش با حوزه های متولی برقرار کنند چراکه این ارتباط به نفع طرفین است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان با تاکید بر اینکه توسعه بدون مشارکت تشکل ها و سمن ها میسر نیست و دولت ها باید از این ظرفیت استفاده کنند، بیان داشت: دولت می بایست اغلب در حوزه امنیت و بین الملل ورود کند و اکثر فعالیت ها را از طریق واگذاری به بخش خصوصی مدیریت کند.

انتهای پیام/