بی تفاوتی جامعه به امربه معروف و نهی از منکر

فرمانده سپاه سیدالشهداءعلیه السلام جزیره هرمز گفت: جامعه بی تفاوت به امر به معروف و نهی از منکر بستری برای ترویج منکر و انحرافات بزرگ می شود که در آن هیچکس نسبت به خلاف‌ها حساس نیست و علاوه بر آن بدنبال انجام خلاف هم هست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ رسول جهانداری فرمانده سپاه سیدالشهداء علیه السلام جزیره هرمز اظهار کرد: امام حسین (ع) الگویی برای بشریت است که هر جا و در هر زمان که فسادی باشد با روح جهادی با آن مبارزه شود.

فرمانده سپاه سیدالشهداءعلیه السلام جزیره هرمز، حب معروف و بیزاری از منکر را خواسته انسان‌های آزاده داست و افزود: از نشانه‌های مومن است که در دل خود افعال و انسان‌های خوب را دوست داشته و نسبت به بدی‌ها منزجر باشد.
جهانداری، ملاک مومن و منافق بودن انسان را بواسطه عمل به امر به معروف و نهی از منکر دانست و ادامه داد: عمل به این فریضه وحدت و انسجام جامعه مومنان را بیشتر نمایان می‌کند چرا که وحدت از مهمترین معروف‌ها و تفرقه از مصادیق بارز منکر است.

وی لازمه احیای امر به معروف و نهی از منکر را فرهنگسازی درست آن در جامعه اعلام و اضافه کرد: اگر این واجب الهی در جامعه آنچنان که امام حسین(ع) آموخت، احیا نشود، انجام آن به هر شکلی ناموفق خواهد بودو احادمردم باید برای تحقق این فریضه مهم خودجوش و دین مدار واردشوند.
دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر جزیره هرمز با تاکید بر اینکه فرهنگ بد جامعه را به سمت نابودی می‌برد، اظهار کرد: از آثار ترک این واجب الهی، حاکمیت اشرار در راس و یا بدنه جامعه خواهد بود و فریاد حق طلبی مردم نیز به جایی نمی‌رسد.

فرمانده سپاه جزیره هرمز با بیان اینکه خداوند یاریگر قومی است که در مسیر الهی حرکت کند، افزود: بی تفاوتی از بدترین انحرافاتی است که دین را از بین می‌برد و انسان‌ها را از مسیر نجات بر می‌گرداند تا جایی که با دشمنان خدا پیوند دوستی ریخته می‌شود.

جهانداری با اشاره به جاری بودن روح امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: حساسیت مردم به مبارزه با فساد از مصادیق بارز و مهم نهی از منکراست.
وی اضافه کرد: باید مشوق خوبی‌ها شد و در برابر بدی‌ها ایستاد و تا جایی پیش رفت که برای آن از جان گذشت همانگونه که امام حسین(ع) با همه جان و مال و اهل بیت خود قدم در این راه گذاشت و الگوی برای اجرای این فریضه الهی شد.

فرمانده سپاه جزیره هرمز افزود: نهضت عاشورا روح حماسی را در بدنه جامعه دمید که تا ابد آرام نمی‌گیرد چرا که خداوند امام حسین (ع) را نگهبان وحی خود نامیده و بواسطه کرامتی که با شهادت به امام حسین (ع) اعطا کردند ماندگاری اسلام را تا ابد رقم زد.

جهانداری ادامه داد: با از بین رفتن واجب امر به معروف و نهی از منکر همه واجبات دین نیز از بین خواهد رفت.
دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر جزیره هرمز تصریح کرد: به مدد الهی صنعت گردشگری در جزیره هرمز یک فرصت خوبی برای ترویج فرهنگ، اصالت و قدمت بزرگ غیرت مردان وحیای زنان هرمزی است و باید برای معرفی این قدمت تلاش کرد.
وی اضافه کرد: رزق حلال مایه برکت و آبادانی در جزیره میگردد و هر هرمزی باید برای ترویج فرهنگ عمومی امر به معروف کوشا باشد تا الطاف الهی شامل هرمز گردد.
دبیرشورای امر به معروف و نهی از منکر جزیره هرمز افزود: نگاهی به تاریخ نشان میدهد بی تفاوتی به امر به معروف و نهی از منکر میتواند اندلسی دیگر را در این جزیره رقم بزند.
جهانداری خاطرنشان کرد: هرمز جزیره ای با زیبایی های خدادادی است که خداوند متعال تجمیع این زیبایی ها را یکجا هدیه کرده،لذا باید تلاش کنیم که هم از بعد فرهنگی و هم بعد محیط زیستی و منابع طبیعی هرمز را بکر و دست نخورده قرار دهیم.

انتهای پیام/