1

بینش سیاسی مردم، نشأت گرفته از دستاوردهای انقلاب اسلامی است؛ از تاثیرگذاری ویژه بر راهبرد قدرت های بزرگ تا به چالش کشیدن هژمونی غرب

قاسم امینی پژوهشگر مسائل سیاسی استان هرمزگان در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار هرمز به بیان دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر تا کنون در سطح کشور، منطقه و جهان پرداخته است.

دستاوردهای انقلاب اسلامی را در چه حوزه هایی می توانیم تشریح کنیم؟

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در دو بخش اعم از دستاوردهای داخلی و بین المللی می توان تبیین و تشریح کرد.

در حوزه داخلی، دستاوردهای سیاسی و فرهنگی را شامل می شود که استقرار حکومت الهی و حکومت بر مبنای توحید در مقابل حکومت طاغوت از دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی است.

با بررسی حکومت های قبل از انقلاب اسلامی ایران، درمی یابیم که این حکومت ها بر مبنای پادشاهی و استبدادی بوده و مردم در این نوع حکومت ها نقشی نداشته و یک نفر به عنوان پادشاه، مطلق امور را به دست داشت و اختیارات سیاسی، نظامی، فرهنگی و … در دست یک نفر بوده و به عبارتی فسادآور بود.

جمهوری اسلامی به مثابه درختی است که به بار نشسته است، توضیح دهید؟

یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، به بار نشستن درخت انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی بود. حکومتی که قانون آن بر مبنای قوانین الهی و اسلامی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با سایر حکومت ها و قوانین اساسی دیگر تفکیک می کند.

افزایش مشارکت سیاسی مردم نشأت گرفته از بینش سیاسی آنان از دیگر دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران است، با مقایسه میزان مشارکت مردم در جمهوری اسلامی با سایر کشورها، در می یابیم که مردم در سخت ترین شرایط (سرما، گرما، جنگ و …)، پای کار آمدند. همچنین حضور چشمگیر و پرشور مردم در پای صندوق های رأی نشان از بینش سیاسی مردم ایران اسلامی است.

وضعیت سیاسی ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته چگونه است؟

در برخی کشورها که در حوزه سیاسی، خود را جزو کشورهای توسعه یافته می بینند میزان مشارکت مردمی نهایتا بیش از 50 الی 60 درصد است این درحالی است که در جمهوری اسلامی ایران، میزان مشارکت مردم، 85 الی 90 درصد بوده که این حضور بی سابقه است.

استقلال سیاسی و سیاست خارجی مستقل یکی دیگر از دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی برای مردم و کشور ایران است؛ در دوران قاجار و پهلوی که اوج انحطاط ایران و تسلط بیگانگان بر ایران بوده، استقلال سیاسی در این کشور معنا نداشته است. در آن زمان، بیگانگان و استعمارگران اقدام به تغییر شاه در ایران می کرده و هیچ کدام از ایرانیان، حق اعتراض نداشته اند.

جالب است که بعد از جنگ جهانی دوم، سران کشورهای شوروی، انگلیس و آمریکا، در ایران جلسه تشکیل می دهند اما اجازه حضور به پادشاه جوان ایران در این جلسه را نمی دهند. سیاست جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی سیاست نه شرقی و نه غربی است بدین معنا که هیچ گونه وابستگی به غرب و شرق ندارد.

برخی از کشورها قدرت اقتصادی دارند اما سیاسی نه، دلیل چیست؟

اغلب کشورهای منطقه خاورمیانه و خیلی از کشورها از قبیل ژاپن و عربستان شاید به لحاظ قدرت اقتصادی و تکنولوژیکی و فناوری استقلال دارند اما استقلال ندارند، اما در جمهوری اسلامی ایران، استقلال همه جانیه از قبیل سیاسی، تصمیم گیری، انتخاب حاکمان، سیاست خارجی، قطع ید بیگانگان وجود دارد که از مهمترین دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران است.

تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران بر احزاب و گروه ها در سطح بین الملل و تاثیر بر راهبرد قدرت های بزرگ، دستاوردهای ایران در حوزه نظام بین الملل برشمرد.

ایران در تحولات هسته ای قدرت نمایی کرد؟

در تحولات هسته ای و بررسی این پرونده متوجه خواهید شد که کشور های اروپایی، سایر کشورها را به حساب نمی آوردند اما این قدرت ایران در حوزه نظامی است که آنان را بر سر مذاکره کشانده است.

ایران اسلامی چه دستاوردهایی در ابعاد فرهنگی و آموزشی داشته است؟

همگانی شدن آموزش و ارتقای سطح علمی از اهم دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی برای مردم ایران است، با مقایسه سطح علمی مردم ایران در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی به این نتیجه می رسیم که اگر علم و تکنولوژی وجود داشت همه و همه وارداتی بود این درحالی است که امروزه پیشرفت های علمی، تکنولوژی و صنعت مستقل بوده و حتی توسعه کشور ایران، متعالی و مستقل است.

در اغلب زمینه ها، متخصصین و پزشکان را از خارج از کشور و کشورهای هند و بنگلادش وارد می کردند و اما امروز نه تنها در این حوزه مستقل هستیم بلکه علم و تکنولوژی را نیز صادر می کنیم.

انقلاب اسلامی در مقابل تهاجم فرهنگی غرب چقدر توانسته موفق عمل کند؟

نفی مظاهر تمدن غرب و تهاجم فرهنگی را از مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی بوده، امروز دولتی که هژمونی غرب را به چالش کشیده و مظاهر فرهنگی غرب را مورد نقد قرار داده است جمهوری اسلامی ایران است.

کمتر انقلابی ر ا در دنیا می توانید بیابید که انقلاب علیه مظاهر همه جانبه غرب باشد. در مقایسه با انقلاب اسلامی ایران با انقلاب سوسیالیستی و کمونیستی رخ داده در غرب باید گفت که اینان مبانی مادی گرایی غرب را قبول دارند اما در حوزه اقتصادی با هم چالش دارند.

جمهوری اسلامی ایران هم بعد معرفتی غرب اعم از بعد انسان شناسی، جهان شناسی، هستی شناسی غرب را و هم بعد اقتصادی و مادی آنان را مورد نقد و بررسی قرار می دهد که سایر انقلاب ها این ویژگی را ندارند.

خودباوری مردم ایران اسلامی و تحقق «ما می توانیم» از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه داخلی است، انقلاب اسلامی نشان داد که می تواند بر مشکلات فائق آید و دست نیاز به سوی هیچ کشوری دراز نکند.

انتهای پیام/