تبلیغات تولید ایرانیتبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز
کد خبر : 101375
تاریخ انتشار:چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۱:۳۰| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ

به نظر شما شیر پاستوریزه بهتر است یا شیر محلی ؟

مطلب زیر را بخو انید قضاوت با خودتان / به نظر شما شیر پاستوریزه بهتر است یا شیر محلی ؟ محمد حسن زاده در تحقیق خود پیرامون اهمیت شیر محلی و صنعتی در یادداشت  پایگاه خبری هرمز نوشت: شیر«لبن»رامتشکلازسهجزء : ( ۱- مائیّت ۲- جبنیّت ۳- دهنیّت ) دانسته اند شرکت های تولید کننده شیر […]

به نظر شما شیر پاستوریزه بهتر است یا شیر محلی ؟

مطلب زیر را بخو انید قضاوت با خودتان / به نظر شما شیر پاستوریزه بهتر است یا شیر محلی ؟
محمد حسن زاده در تحقیق خود پیرامون اهمیت شیر محلی و صنعتی در یادداشت  پایگاه خبری هرمز نوشت:

e2f8dfda802ef6451241e4a0c7ce1355
شیر«لبن»رامتشکلازسهجزء : ( ۱- مائیّت ۲- جبنیّت ۳- دهنیّت ) دانسته اند شرکت های تولید کننده شیر پاستوریزه با کاستن از «جبنیّت » آن یک بخش مجزا برای تولید «پنیر » بوجود آوردند و نیز با ادعاهای غیر علمی اعم از اینکه چربی شیر مضر سلامتی بوده و کلسترول و فشار خون و…. مرگ را در پی دارد جزء دیگر شیر یعنی «دهنیّت» آن را نیز سال به سال کاهش دادند ولی در آن سوی کارخانه از همان محصول مضر سلامتی، کره و خامه استحصال نمودند . و امروز به مدد مزخرفیات علمی از تن رنجور و پاره پاره جنابشیر (همانسلطاناغذیه)چیزینماندهاستجزبخش«مائیت»آنیعنیآبپاستوریزه!.
درجوانی به خویش می گفتم شیر،شیراستاگرچهپاستوریزه
سال ها گذشت فهمیدم شیر،آباستاگرچهپاستوریزه
آنچه که بعد از این قتال خونبار علمی! بجای مانده است هرچه که باشد شیر نیست چرا که از آن سه جزء عزیز الوجود فقط یک جزء آن یعنی (مائیّت) باقی مانده است و البته مضافا یک ماده سفید که هیچ توفیری در بودن یا نبودن آن نیست اما نمی دانیم به این مائیت (آب) باقیماندهچرااینهمههزینهمیکنندومادهضدعفونیکنندهومراحلپاستوریزاسیونخرجمیکنند . در شیر پاستوریزه فقط ۲% چربی حذف شده و به جای هزینه پاستوریزاسیون ماده نگهدارنده بنزوات سدیم و وایتکس زده
می شود که خطرناک و سرطان زاست؟
در شیر استرلیزه که امکان نگهداری ۶ ماه در خارج از یخچال را دارد غلظت بنزوات سدیم بیشتر است؟

اینآبسفیدجداازاینکهپوکیاستخوانراکاهشنمیدهدبلکهمنجربهافزایش رطوبت در استخوان ها شده و پوکی را صد چندان می کندچون اسیدلاکتیک انهابیش ازحدبالااست -ماست هم همین طور-مرغ های ماشینی هم حدود۵۰ روزدرفضای بسته وبدون نورافتاب وبیخوابیبه سرمی بر ند-تصورکن انسان ۵۰روزنخوابدچه میشود/که شدت اسیدلاکتیک انان نیززیاداست . بدانیدمقدارتوصیه پزشکان به لبنیات اشتباه است چون کلسیم بابرخی ویتامین هاوموادمعدنی که درشیروجودنداردتداخلدارد . افرادی هستند کهسالها ممکنه قرص کلسیم و همچنین با توصیه پزشک خود ازاینشیرهاولبنیاتپاستوریزهبهوفورمصرفکنندولیبازهمپوکیاستخوانوکمبودکلسیمدارند با یک حساب سرانگشتی مشخص میشود که این افراددرسال چقدرپول بابت خرید قرص و شیر کرده اند(آمارکیلوییمصرفقرصکلسیمآنهمازنوعخارجی،وحشتناک است ) .
درصورتی که با مصرف چهار مغز (گردو+فندق+بادام+پسته) در طول ۳ ماه همه مشکلات استخوانی مرتفع می گردید .
متاسفانه سالهاست که مسئولین نهادهای بهداشتی کشور اختیار و استقلال علمی خود را به دست دانشمندان غرب زده داده اند و یک محصول غذایی استراتژیک را از سبد غذایی مردم حذف کردند و آن چیزی است که امروزه به اصطلاح قدما بسان «کبریت احمر» است .
آنچهکهامروزهبانامشیرپاستوریزهعرضهمیشودبهاذعاناکثریتمردماینمرزوبومشیرنیستبلکهآبسفیدیاستکهشبیهشیرمیباشدکهبهبهانههایعلمیچربی شیر را از آن به قدری کاهش دادند تا کارخانه های کره سازی دست خالی نماند و با تبلیغات روز افزون نیز شیر خالص پر چرب را مضر سلامت قلمداد کردند ولی نگفتند که چرا شما و سردمداران غربی شما باید معیار سنجش سلامت باشید. تمامیمخلوقاتخداوندرابهبهانههایعلمی دستکاری ژنتیک کردید و برای کاهش جمعیت در ممالک اسلامی رو به نوشتن مقالات علمی آوردید وآنها را به کشورهایی مانندایرانصادرنمودیدتابرخیازغربزدگانبیارادهمانیزمطیعفرامینشماباشند. روغنحیوانیگاویرابهبهانههاییواهیوتبلیغاتمسمومازسبدغذایی مردم حذف کردید و بجای آن صد قلم روغن دیگر جاگذاری نمودید تا همه چیز باشد جز روغنی که در منابع روایی از آن به عنوان «شفا» ودرمنابعطبسنتیایرانیاسلامیازآنبانام « لطیف ترین غذا » نامبردهشدهاست . بهبرکتهمینمقالاتعلمی! شیرمادرانقویالبنیه ایران را خشک نمودید و فرزندان این مرز و بوم را با شیر خشک و بیسکویت مادر؛ بزرگ کردید اما نحیف و ضعیف و ….
شرایط نوشیدن شیر ازنگاه طب سنتی
اولین نکته این است که درمانگران طب سنتی برای نوشیدن شیر هنگام وعده های غذایی به قواعد و ضوابط خاصی معتقدند و مصرف شیر را مفید نمی دانند . آنها بر این باورند حتما باید میان خوردن غذا، نوشیدنی یا خوراکی ترش و شیر فاصله وجود داشته باشد. مثلا اگر فردی در وعده صبحانه، آب پرتقال میل کرده باشد، نباید بلافاصله شیر بنوشد، زیرا این شیر خاصیت خود را از دست می دهد و با ترکیب شدن با پرتقال در معده موجب تولید خلط فاسد می شود. این درمانگران توصیه می کنند، بهتر است بعد از خوردن پرتقال یا آب پرتقال نیم ساعت صبر کنید و بعد شیر بنوشید و اگر ابتدا شیر نوشیده اید باید یک ساعت صبر کنید تا شیر به طور کامل هضم شود و بعد آب پرتقال وارد دستگاه گوارش شود تا بدن از مضرات ترکیب این دو ماده در امان بماند.

متناسب با مزاج تان شیر بخورید
شیری که امروزه در سوپرمارکت ها و فروشگاه های مواد غذایی در اختیار مردم قرار می گیرد شیر حیوانی است که از ۳ بخش آب، پنیر و چربی تهیه می شود که میزان هر یک از این مواد در شیر متغیر است، اگر میزان هر یک از این مواد آب، پنیر و یا چربی در شیر بیشتر باشد، به ترتیب طبع شیر دچار «سردی و تری»، «گرمی و خشکی» و «سردی و خشکی» می شود و خواص درمانی و غذایی ویژه ای پیدا می کند و هر کدام برای درمان یا تسکین یک بیماری مفیدند.

از نگاه طب سنتی تنها افرادی که میزان اخلاط بدنشان متعادل است، می توانند به راحتی شیر مصرف کنند و افرادی که در بدنشان به ویژه در معده آنها خلط غالب وجود دارد باید با دستوری خاص و به میزان اندک با مشاوره متخصص طب سنتی برای خوردن شیر اقدام . اگر فردی در معده اش خلط بلغم زیاد باشد یعنی با علائمی همچون پر آب شدن دهان، سفیدی صورت و دیرهضمی غذا رو به رو باشد با زیاد خوردن شیر موجب افزایش خلط غالب یعنی بلغم می شود و دراین حالت عوارض ناشی از افزایش این خلط را تجربه می کند. این شرایط برای افرادی که خلط غالب بدن آنها صفرا و دم باشد نیز اتفاق می افتد و مشکلاتی را برای آنها به وجود می آورد، بنابراین مصرف شیر باید با مشاوره متخصص طب سنتی انجام شود و افرادی که دچار خلط غالب هستند با پاکسازی و متعادل سازی خلط ها نسبت به مصرف شیر اقدام کنند.
خوردن شیر با این غذاها ممنوع!
برخی مردم در وعده صبحانه شیر را با تخم مرغ میل می کنند یا در برخی وعده های غذایی استیک گوشت را با شیر میل می کنند در حالی که نمی دانند ترکیب این دو غذا در کنار هم موجب سنگینی معده و انسداد اندام های گوارشی می شود و به دنبال این مسئله فرد دچار یبوست می شود. حالا اگر این فرد، زنی باردار باشد و شیر را با گوشت (فرقی نمی کند گوشت قرمز یا گوشت سفید) میل کند این یبوست و دل پیچه را به نوزادش هم منتقل می کند، بنابراین توصیه شده در صورتی که فرد شیر می نوشد حتما یک ساعت بعد از آن سراغ غذاهایی که از گوشت و تخم مرغ تهیه شده، برود و در صورتی که گوشت یا تخم مرغ میل کرده به مدت ۳ ساعت صبر کند تا این غذا هضم شود و پس از آن شیر بنوشد تا بتواند از خواص درمانی آن بهره مند شود.

کاهش دردهای آرتروز با شیر بز
شیر بز اگر چه به شکل وسیع و صنعتی کمتر در اختیار مردم قرار می گیرد و تنها افرادی که در روستاها زندگی می کنند امکان دسترسی به آن را دارند، اما این شیر در برخی کشورهای اروپایی به شکل صنعتی و وسیع در اختیار شهروندان قرار می گیرددرمانگرانطب سنتی بر این باورند اگر شیربز تازه با انجیر سیاه تازه که در فصل تابستان می روید، مصرف شود، می تواند تاثیر زیادی در کاهش دردهای آرتروز، روماتیسم و بیماری های مفصلی داشته باشد. در صورتی که افراد به شیر بز یا انجیر سیاه خشک دسترسی داشته باشند، می توانند با اضافه کردن آب به شیر یا خیس کردن انجیر درون آب از خواص درمانی این غذای دارویی بهره ببرند.
خواص درمانی شیر الاغ
شیر الاغ یکی از سردمزاج ترین شیرها در طبیعت است. این شیر در صورتی که از الاغی که کره اش ماده است، تهیه شده باشد خواص درمانی زیادی دارد. شیر الاغ یکی از گران ترین شیرها در برخی از کشورهای اروپایی مانند لهستان و برخی از کشورهای اسپانیایی زبان مانند پرو است که به صورت روزانه مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از متون قدیمی به این نکته اشاره شده که اگر شیر الاغ را پیش از خواب در بینی بچکانند موجب بهبود کیفیت خواب و عمق آن می شود و در افرادی که مبتلا به خون دماغ هستند باچکاندن یک تا ۲ قطره از آن داخل حفره های بینی و افرادی که مبتلا به دندان درد هستند با قرقره کردن آن موجب قطع شدن خونریزی و تسکین درد می شود. علاوه بر این، در منابع تاریخی و سنتی اشاره شده که برخی از سلاطین در گذشته برای حفظ نشاط و شادابی پوست شان با شیرالاغ حمام کرده و از آن برای درمان و تسکین دردهای ناشی از بیماری سل استفاده می کردند.
شیر کدام گوسفند مفیدتر است؟
در متـون کهـن طب سنتی اشاره شده شیر گـوسـفند ســیاه از گـوســفند سفید بهتر است و این شیر خواص درمانی زیادی برای تقویت مغز، نخاع، قوای جنسی و درمان زخم های روده دارد. به اعتقاد درمانگران طب سنتی افرادی که به شیر گوسفند دسترسی دارند با نوشیدن روزانه شیر گوسفند می توانند به درمان سرفه کمک کنند.در نسخه های طب سنتی آمده است که استفاده از ترکیبی از شیرگوسفند، صمغ عربی و روغن بادام شیرین با میزانی مشخص می تواند بهترین داروی طبیعی برای درمان سرفه باشد.

درمان اسهال با شیرگاو
در برخــی متون طب سنتی اشاره شده که درمانگران طب سنتی برای درمان اسهال از شیرگاو در شرایطی خاص استفاده می کردند. آنها سنگ رودخانه یا آهن گداخته شده در آتش را درون ظرف شیر می انداختند و به این ترتیب موجب جوش آوردن شیرگاو می شدند و نوشیدن این شیر را به افرادی که به اسهال مبتلا شده اند، توصیه می کردند. علاوه بر اینها، درمانگران بر این باورند اگر دو برابر وزن شیر گاو به آن آب اضافه کنیم خاصیت مدری دارد و موجب پاکسازی و تخلیه مجاری ادراری می شود.
از نگاه طب سنتی تنها افرادی که میزان اخلاط بدنشان متعادل است، می توانند به راحتی شیر مصرف کنند و افرادی که در بدنشان به ویژه در معده آنها خلط غالب وجود دارد باید با دستوری خاص و به میزان اندک با مشاوره متخصص طب سنتی برای خوردن شیر اقدام کنند.
این شیربرنج باروری را افزایش می دهد
شیربرنجی که از شیرگاو تهیه شده باشد خاصیت ملین دارد و می تواند تسکین دهنده ای خوب برای افرادی که دچار زخم های روده و کولیت های یبوستی هستند، باشد، علاوه بر این، افرادی که تصمیم دارند چاق شوند، می توانند با خوردن شیربرنج یا فرنی که از شیر گاو تازه تهیه شده و در آن گردو و خرما وجود داشته باشد به خواسته شان برسند و حتی این شیربرنج و فرنی می تواند قدرت باروری را در مردان افزایش دهد. در برخی از متون طب سنتی به این موضوع اشاره شده خوردن شیربرنج یا فرنی با این ویژگی ها موجب افزایش اسپرم در مرد ها می شود. اما باید به این مسئله نیز توجه کرد نباید بیشتر از یک لیوان شیربرنج یا فرنی در طول روز مصرف کرد، زیرا مصرف بی قاعده و بیش از حد از این غذا موجب ابتلا به سنگ کلیه و بیماری های پوستی مانند «برص» می شود.
اگر بی خوابی دارید این شیر معجزه می کند
افرادی که دچار خشکی مزاج هستند و این خشکی مزاج موجب شده برخی از فعالیت های مغزی آنها تحت تاثیر قرار بگیرد، می توانند با نوشیدن شیرگاو و دریافت رطوبت آن خواب راحت تری را تجربه کنند. نوشیدن شیرگاو به افرادی که به وسواس، مالیخولیا، فراموشی و بی خوابی مبتلا هستند کمک می کند تا این اختلال ها را پشت سر بگذارند. ازدیدگاه درمانگران طب سنتی خشکی مزاج یکی از مهم ترین دلایل ابتلا به بی خوابی و اختلال های ناشی از آن است که با اصلاح رژیم غذایی و تغییر شیوه زندگی قابل بررسی است‬
شیر دارچین
توصیه می شود شیر را همراه دارچین میل نمایید. برای اینکار هنگام گرم کردن شیر می توانید پودر دارچین را به آن اضافه کنید یا اینکه اگر چوب دارچین دارید، می توانید پس از تهیه چای دارچین، مقداری از این دمنوش را با شیر ترکیب نمایید و میل کنید.
با این کار شیر هم خیلی خوش مزه می شود و هم خیلی خوش بو و مشکلات نفخ حاصل از خوردن شیر که در برخی افراد ایجاد می شود را مرتفع می کند. پس افرادی که نمی توانند شیر بخورند، شیر همراه دارچین را می توانند به راحتی و به لذت میل کنند.
ضمناً با خوردن شیر یک لینت مزاج خیلی معمول بوجود می آید که اذیت کننده و اسهالی نیست، بلکه مفید می باشد.
همچنین می توانید به شیر و دارچین مقدار کمی عسل اضافه نمایید که خوشمزه تر و مفید تر می شود.
مصرف یک الی دو لیوان شیر در روز کفایت می کند و خوردن شیر در حالی که ناشتا هستید کاملاً مضر است.

جوشاندن

– بهترین روش جوشاندن اینست که مقداری آب به شیر اضافه کنید و روی شعله قرار دهید و اجازه دهید تا همان مقدار آب بخار شده و خارج شود.
– *خوردن شیر همراه با میوه از ممنوعیات مصرف هم زمان مواد غذایی می باشد، شیر را با خرما و عسل می توانید میل کنید. ولی با خوردن هر نوع میوه دیگری مانند موز و … باعث فاسد شدن شیر و فساد معده می گردد. همچنین مصرف شیر کاکائو صنعتی نیز به هیچ وجه مورد تایید نیست.
– *بجای مصرف شیر خشک برای کودکانی که در کنار شیر مادر، از شیر خشک استفاده می کنند، توصیه می شود شیر گاو به همراه عسل بدهید، اضافه کردن دارچین نیز مفید است.
– چربی شیر مفید است و باعث جذب بهتر کلسیم شیر می گردد، لذا شیر را با همان درصد چربی طبیعی خود به راحتی می توان استفاده کرد. برای کاهش مصرف چربی و کاهش کالری از خوردن سرخ کردنی و فراوردهای صنعتی پرهیز نمائید

لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=101375
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

7,434 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

یادداشت

گفتگو

اقتصادی