برگزاری کارگاه های ارتقاء مهارت فرزندپروری توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان از برگزاری کارگاه های ارتقاء مهارت فرزندپروری توسط این معاونت خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ علیرضا احمدی منش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان در حاشیه برگزاری کارگاه های ارتقاء مهارت فرزندپروری شامل بیست و سه مهارت تعریف شده در این خصوص، تأکید کرد: کلیدی ترین راه حل کاهش آسیب های اجتماعی، توانمندسازی افراد با آموزش و آگاه سازی است.

وی گفت: پیشگیری رشد مدار یکی از انواع سطوح پیشگیری است که در آن سعی می کنند از طریق شناسایی عوامل خطرزایِ فردی و اجتماعی و بکارگیری عوامل حمایتی با انجام مداخله های روانشناختی- اجتماعی زودهنگام در سطوح خانواده، مهدکودک، مدرسه و محیط های اجتماعی از شکل گیری و شیوع آسیب های اجتماعی پیشگیری نمایند.

این مقام قضایی تصریح کرد: با توجه به اینکه خانواده سنگ بنای حیات جامعه است و نقش زیادی در جامعه پذیری و رشد همه جانبه کودک و تربیت شهروند آینده و جامعه دارد و همچنین با عنایت به اهمیت آشنایی کارکنان و قضات دادگستری با این نوع از پیشگیری، “اجرای کارگاه های آموزشی بیست و سه مهارت تربیت فرزند سالم، خودکنترل و اجتماعی” ویژه کارکنان و قضات قوه قضائیه که دارای فرزند ۷ تا ۱۲ سال هستند توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم آغاز گردیده است.

احمدی منش ادامه داد: امید است با اجرای برنامه مذکور مفاهیم و مهارت های پیشگیرانه از طریق والدین به کودکان در سنین ابتدایی منتقل شود.

شایان ذکر است محتوای مذکور شامل پیشگیری از آسیب¬های فضای مجازی، معرفی و مرور مشکلات رفتاری کودکان، بهبود بهزیستی والدین، بهبود روابط خانوادگی ، ارتقای رشد خودکنترلی کودک ، ارتقای رشد اجتماعی کودک، ارتقای رشد تحصیلی کودک ، ارتقای رشد هیجانی کودکان و مهارت خیرگزینی می باشد.

انتهای پیام /