تبلیغات تولید ایرانی تبلیغات تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز

کد خبر : 72555
تاریخ انتشار:دوشنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۲ - ۸:۵۴| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ

برنامه جدید پروازهای هفتگی فرودگاه بین المللی قشم اعلام شد

برنامه پروازهای هفتگی فرودگاه بین المللی قشم از دوم آذرماه جاری تا اطلاع بعدی اعلام شد. گزارش سایت خبری هرمز به نقل از  روابط عمومی این فرودگاه با صدور اطلاعیه ای که یک نسخه آن روز شنبه به دفتر این خبرگزاری در قشم نمابر شد، این برنامه را شامل مسیرها، ساعات ورود هواپیما به قشم، […]

برنامه جدید پروازهای هفتگی فرودگاه بین المللی قشم اعلام شد

برنامه پروازهای هفتگی فرودگاه بین المللی قشم از دوم آذرماه جاری تا اطلاع بعدی اعلام شد.

گزارش سایت خبری هرمز به نقل از  روابط عمومی این فرودگاه با صدور اطلاعیه ای که یک نسخه آن روز شنبه به دفتر این خبرگزاری در قشم نمابر شد، این برنامه را شامل مسیرها، ساعات ورود هواپیما به قشم، ساعات خروج هواپیما از قشم و اسامی شرکت های هواپیمایی مربوط به این پروازها را اعلام کرد.

براساس این برنامه پروازهای مسیر تهران – قشم – تهران و قشم – دبی – قشم همه روزه و مسیر قشم به کیش سه روز در هفته و مسیرهای قشم به شیراز، اصفهان، مشهد و رشت دو روز در هفته در این فرودگاه دایر است.

ˈشنبه هاˈ

براساس این گزارش روزهای شنبه سه پرواز در مسیر تهران – قشم – تهران از فرودگاه بین المللی قشم صورت می گیرد که ساعات ورود هواپیما از تهران به قشم ۹:۵۰، ۱۷:۳۵و ۲۰:۱۰و ساعات خروج هواپیما از قشم به مقصد تهران نیز ۱۱، ۱۸:۱۰و۲۱:۱۰است.

در این روز همچنین یک پرواز در مسیر قشم – تهران – قشم از این فرودگاه انجام می شود که ساعات خروج هواپیما از قشم و ورود آن به این جزیره به ترتیب ۸صبح و ۲۲و۳۵شب است.

درهمین روز یک پرواز نیز در مسیر قشم – دبی – قشم از این فرودگاه انجام می شود که ساعت خروج هواپیما از قشم ۲۰:۱۰ و ساعت ورود هواپیما به قشم نیز۲۲:۰۵است.

پرواز کیش – قشم نیز که ساعت ورود آن به قشم ۱۹:۲۵اعلام شده از این هفته به پروازهای روز شنبه این فرودگاه اضافه شده است.

ˈیکشنبه هاˈ

در این برنامه پنج پرواز هم در مسیر تهران – قشم – تهران از فرودگاه بین المللی قشم برای روزهای یکشنبه درنظر گرفته شده که ساعات ورود هواپیما از تهران به قشم ۹:۵۰، ۱۰:۳۰، ۱۳:۱۵، ۱۷:۳۵و ۲۰:۱۰و ساعات خروج هواپیما از قشم به مقصد تهران ۱۴، ۱۵:۱۵، ۱۵:۲۵،۱۸:۱۰و ۲۱:۱۰است.

در این روز همچنین یک پرواز در مسیر قشم – تهران – قشم از این فرودگاه انجام می شود که ساعات خروج هواپیما از قشم و ورود آن به این جزیره به ترتیب ۸صبح و ۲۱و۳۵شب است.

همچنین در روزهای یکشنبه دو پرواز هم در مسیر قشم – دبی – قشم از طریق این فرودگاه انجام می شود که ساعات خروج هواپیما از قشم به مقصد دبی ۱۱:۱۵و۲۰وساعات ورود هواپیما به قشم از دبی ۱۴:۱۵و ۲۱:۵۵است.

در همین روز سه پرواز در مسیر های قشم – اصفهان – قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب ۱۰:۵۰و۱۴:۴۰، قشم – کیش – قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب ۹:۳۰و۱۸:۴۰ومشهد – قشم – مشهد با ساعات ورود به قشم و خروج از قشم به ترتیب ۱۷:۳۰و۱۸:۱۵ در این فرودگاه انجام می شود.

ˈدوشنبه هاˈ

براساس این گزارش روزهای دوشنبه نیز دو پرواز در مسیر تهران – قشم – تهران از طریق این فرودگاه انجام می شود که ساعات ورود هواپیما به قشم ۹:۵۵و۱۷:۳۵ وساعات خروج هواپیما از قشم ۱۸:۱۰و ۲۰:۴۰است و یک پرواز هم در مسیر قشم – دبی – قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب۱۰:۵۰و۱۹:۲۰برای این روز درنظر گرفته شده است.

ˈسه شنبه هاˈ

به گزارش ایرنا در اطلاعیه روابط عمومی فرودگاه بین المللی قشم برای روزهای سه شنبه یک پرواز در مسیر قشم – تهران – قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب ۸و۲۱:۳۵ اعلام شده و سه پرواز نیز در مسیر تهران – قشم – تهران در این روز صورت می گیرد که ساعات ورود به قشم ۱۰:۳۰، ۱۳:۵۵ و ۲۰:۱۰و ساعات خروج از قشم ۱۱:۱۵، ۱۴:۳۰ و ۲۱:۱۰ است.

همچنین در روزهای سه شنبه یک پرواز در مسیر شیراز- قشم – شیراز با ساعات ورود به قشم و خروج از قشم به ترتیب ۱۱:۲۰و ۱۲، یک پرواز در مسیر رشت – قشم – تهران با ساعات ورود به قشم و خروج از قشم به ترتیب ۱۵:۳۵و ۱۶:۳۰و یک پرواز در مسیر قشم – دبی – قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب ۱۹و ۲۰:۵۵ انجام می شود.

ˈچهارشنبه هاˈ

این گزارش حاکی است در روزهای چهارشنبه هم چهار پرواز در مسیر تهران – قشم – تهران از طریق فرودگاه بین المللی قشم انجام می شود که ساعات ورود هواپیما به قشم ۹:۵۵، ۱۰:۳۰، ۱۳:۱۵و ۱۷:۳۵ وساعات خروج هواپیما از قشم ۱۵:۱۵، ۱۵:۲۵، ۱۴ و ۱۸:۱۰است.

در این روز یک پرواز در مسیر قشم – تهران – قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب ۸و ۲۲:۳۵و یک پرواز در مسیر قشم – اصفهان – قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب ۱۰:۵۰و ۱۴:۴۰ انجام می شود و دو پرواز نیز در این روز در مسیر قشم – دبی – قشم صورت می گیرد که ساعات خروج از قشم ۱۱:۱۵و ۱۹ و ساعات ورود به قشم ۱۴:۱۵و ۲۰:۵۵است.

ˈپنجشنبه هاˈ

براساس این گزارش در روزهای پنجشنبه نیز سه پرواز در مسیر تهران – قشم – تهران از طریق این فرودگاه انجام می شود که ساعات ورود هواپیما به قشم ۹:۵۵، ۱۸:۱۰و۲۰:۱۰و ساعات خروج هواپیما از قشم ۱۸:۴۵،۲۰:۴۰و۲۱:۱۰ است.

همچنین هر پنجشنبه یک پرواز در مسیر قشم – دبی – قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب ۱۰:۵۰و ۱۹:۲۰، یک پرواز در مسیر قشم – کیش – قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب ۱۲:۵۰و ۲۱:۱۵، یک پرواز در مسیر مشهد – قشم – مشهد با ساعات ورود به قشم و خروج از قشم به ترتیب ۱۷:۳۰و ۱۵: ۱۸ و یک پرواز یک طرفه بین قشم – تهران با ساعت خروج از قشم ۱۲:۴۰از طریق فرودگاه بین المللی قشم انجام می شود.

ˈجمعه هاˈ

به گزارش ایرنا در روز های جمعه نیز دو پرواز در مسیر تهران – قشم – تهران از طریق این فرودگاه انجام می شود که ساعات ورود هواپیما به قشم ۱۵و ۱۸:۳۰و ساعات خروج هواپیما از قشم ۱۹:۰۵و ۲۰است.

همچنین در این روز یک پرواز در مسیر شیراز – قشم – شیراز با ساعات ورود به قشم و خروج از قشم به ترتیب ۹:۵۰ و ۱۰:۳۰، یک پرواز در مسیر تهران – قشم – رشت با ساعات ورود به قشم و خروج از قشم به ترتیب ۱۱:۲۰و ۱۲:۱۰، یک پرواز در مسیر قشم – دبی – قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب ۱۵:۴۵و ۱۹:۱۰و یک پرواز یک طرفه بین تهران – قشم با ساعت ورود به قشم ۲۲:۳۵ از طریق فرودگاه بین المللی قشم انجام می شود.

براساس این گزارش در این برنامه در مجموع ۴۹پرواز در هفته پیش بینی شده که روزهای یکشنبه با ۱۱پرواز، چهارشنبه با هشت پرواز، سه شنبه و پنجشنبه هرکدام با هفت پرواز، جمعه با شش پرواز و شنبه با پنج پرواز و دوشنبه با چهار پرواز به ترتیب پرترافیک ترین روزهای فرودگاه بین المللی قشم در طول هفته اعلام شده است.

طبق این برنامه شرکت های هواپیمایی قشم ایر، ماهان، ایران ایر، ایران ایرتور و آسمان نیز با ۲۵، ۱۱، هفت، چهار و دو پرواز به ترتیب بیشترین پرواز را درهفته در این فرودگاه انجام می دهند.

منبع :ایرنا

لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=72555
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

6,264 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

یادداشت

گفتگو

بین الملل