برداشت لوبیا در مزارع بخش رودخانه شهرستان رودان پایان یافت

مدیر جهاد کشاورزی رودان از پایان عملیات برداشت لوبیا در سطح ۴۲۰ هکتار از مزارع بخش رودخانه این شهرستان خبر داد.

ضیاءالدین صامتی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان در گفتگو با خبرنگار هرمز اظهار کرد: عملیات برداشت لوبیا در سطح ۴۲۰ هکتار از مزارع بخش رودخانه شهرستان رودان پایان یافت.

وی افزود: در راستای افزایش بهره وری و جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش راندمان محصول و با هدف ترویج کشت محصولات تثبیت کننده ازت خاک؛ برای اولین بار در تابستان امسال ۴۲۰ هکتار از مزارع بخش رودخانه به زیرکشت لوبیا رفت.
صامتی ادامه داد: عملیات کشت این محصول از نیمه دوم تیرماه آغاز و در مهر و آبانماه نیز عملیات برداشت انجام شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان ارقام کشت این محصول را شامل انواع محلی و چشم بلبلی اعلام داشت و افزود: از هر هکتار بطور متوسط ۱۲۰۰ کیلوگرم محصول لوبیا برداشت شده و عملیات برداشت نیز به شکل نیمه مکانیزه بوده است.
 گفتنی است؛ مهم ترین مناطق کشت این محصول در بخش رودخانه شامل دشت مسافرآباد و منطقه چاه گنجعلی رودخانه بر است.

انتهای پیام