اقدامات شاخص قرارگاه های تحول محلات استان هرمزگان تشریح شد

زارعی به بیان اهداف اجرایی طرح تحول محلات در استان هرمزگان پرداخت و اقدامات مهم این قرارگاه را تشریح کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ زارعی، دبیر قرارگاه تحول محلات هرمزگان به بیان اهداف اجرایی طرح تحول محلات در استان هرمزگان پرداخت و اقدامات مهم این قرارگاه را تشریح کرد.

اتهای پیام/