اقتصاد دانش بنیان کلید موفقیت صنعت کشور

یک کارشناس مسائل سیاسی هرمزگان در یادداشتی نوشت: نقش بهره وری در تولید دانش بنیان در رشد اقتصادی پیش بینی شده اقتصاد ایران هرگز محقق نشده است به گونه ای که از رشد های پیش بینی شده ۸ درصدی در برنامه های توسعه پنج ساله نقش بهره وری حدود ۳ درصد بوده اما در عمل، سهم بهره وری در این سال ها نزدیک به صفر بوده است در حالی که در تولید دانش بنیان نقش بهره وری بسیار موثر است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ با دقت در شعارهای مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب متوجه می شویم که تمام شعار های اقتصادی مطرح شده طی سالهای اخیر از از رونق و جهش تولید تا حمایت از کار و سرمایه ایرانی و مانع زدایی ها و پشتیبانی از تولید در این راستا و مسیر مشخص شده، اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۲ است.

در واقع افزایش تاب آوری اقتصاد ایران کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تاثیر پذیری از عوامل بیرونی از جمله اهدافی است که در پس طرح و تحقق این شعار ها وجود داشته است . نامگذاری سال جدید با عنوان دانش بنیان و اشتغال آفرین بودن تولید از این قاعده مستثنی نبوده و بر اساس مقتضیات اقتصاد ملی و بین‌المللی روی این عنوان های جدید تاکید شده است.

لذا در گام اول نباید فراموش کنیم که اولویت کشور همچنان موضوع اقتصاد و مهمترین موضوع در اقتصاد ملی توجه به تولید است تولید موضوع مهمی است که روی مسائل مهمی مثل تورم بیکاری درآمد سرانه رشد اقتصادی و غیره تاثیر می گذارد.

چرا تولید اشتغال آفرین مد نظر رهبر معظم انقلاب است؟ یکی از موضوعاتی که ممکن است برای اقتصاد های دانش بنیان مطرح شود این است که با گسترش دانش در عرصه تولید کاهش نقش و میزان استفاده از نیروی انسانی در فعالیت های اقتصادی است به نحوی که ورود برخی از تکنولوژی های جدید و دانشی کردن تولید منجر به کاهش نیاز به نیروی انسانی شود. ضمن اینکه بر اساس شواهد موجود از آینده اقتصاد برخی از مشاغل طی دهه های آینده عملاً ماهیت و کارکرد خود را از دست خواهند داد.

بنابراین ضروری است که دولتمردان توجه به تولید دانش بنیان داشته باشند و باید به موضوع اشتغال آفرین هم اهتمام جدی داشته باشند .

نقش بهره وری در تولید دانش بنیان در رشد اقتصادی پیش بینی شده اقتصاد ایران هرگز محقق نشده است به گونه ای که از رشد های پیش بینی شده ۸ درصدی در برنامه های توسعه پنج ساله نقش بهره وری حدود ۳ درصد بوده اما در عمل سهم بهره وری در این سال ها نزدیک به صفر بوده است در حالی که در تولید دانش بنیان نقش بهره وری بسیار موثر است.

یکی از ضروریات تحقق شعار سال، فعالیت های دانش بنیان است که بیشترین محصول و بازدهی را با کمترین منابع حاصل می کند.

امروزه با توجه به محدودیت منابع اعم از منابع مالی منابع طبیعی انرژی و غیره تولید بیشتر با افزایش میزان منابع مورد استفاده چندان مورد توجه نیست بلکه افزایش تولیدی ارزش دارد که از طریق بهبود بهره وری و استفاده از نوآوری های جدید بدون افزایش مصرف مواد اولیه ایجاد شود و فعالیت‌های دانش بنیان می بایست با منابع و امکانات ثابت بازدهی بیشتری را رقم بزند.

بنابراین تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد دانش بنیان به خاطر این است که ما نباید اشتباهی را که در ۲۰۰ سال پیش در انقلاب صنعتی کردیم و صنعتی نشدیم تکرار کنیم و این دفعه در تقسیم کار دوم بین المللی که اتفاق می‌افتد سرمان بی کلاه نماند و مجدد در بین کشور های جهان سوم در جا بزنیم ما باید وارد کلوپ کشورهای جان اول بشویم و این موضوع گفتمان عمومی و اصلی مسئولان باشد و کلید رمز آن اقتصاد دانش بنیان است.

انتهای یادداشت/

به قلم: حمید کمالی کارشناس مسائل سیاسی هرمزگان