اقتدار دیپلماتیکی که شکست

یک کارشناس مسائل سیاسی هرمزگان در یادداشتی نوشت: آمریکایی ها حتی در صحنه دیپلماتیک و گفت‌وگوهای بین المللی، آن اقتدار سابق را ندارند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ با وقوع انقلاب اسلامی ایران، تغییرات جدی در صحنه سیاسی جهان به وجود آمد، اگر چه برخی از نحله ها نمی خواهند این حقیقت را باور کنند ولی واقعیت این است که جهان بین دو قدرت شرق و غرب تقسیم شده بود و وقوع انقلاب اسلامی ایران باعث شد که شرق و غرب هر دو علیه آن قیام و امکاناتش را بسیج کنند، مزدورانشان را بکار بگیرند ولی عملاً نتوانستند از عهده انقلاب اسلامی بر بیایند. مثال واضح آن، جنگ تحمیلی بود که در آن جنگ، شوروی، آمریکا، منحدین غربی آن تمام تلاش و کمک هایشان را به رژیم بعث انجام دادند تا انقلاب اسلامی ایران را از پای درآورند و نتوانستند.

نقطه آغاز افول جهان و نظام سلطه از نقطه پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد از آن روز به بعد هر چه که جلوتر اومدیم توان و انرژی انقلاب اسلامی علیرغم سنگلاخ ها و مین گذاری های فراوانی که در مسیر انجام شده است روبه کمال بوده و از توطئه ها کم نشده است. از جنگ نظامی و ترور و جدایی طلبی گرفته تا سخت ترین تحریم های اقتصادی و جنگ اطلاعاتی و ناتوی فرهنگی، همه گونه توطئه علیه انقلاب اسلامی شده تا این سالهای دهه اخیر، بحث انقلاب‌های مخملین و همه نوع اقدامات ممکن ، اما انقلاب اسلامی همچنان به حرکت خودش ادامه می دهد.

امروز دیگر همه ترفندهای دشمن به دیوار خورده و توان آنها تحلیل رفته و پول‌های زیادی که برای توقف انقلاب اسلامی هزینه کردند به نتیجه نرسید و امروز واقعا دشمن در مقابل انقلاب اسلامی زمین گیر شده است.

مقالات زیادی راجع به فروپاشی امریکا منتشر شده است، راه دیگری برای فهم بهتر افول آمریکا این است که وضعیت آمریکایی ها طی ۵۰ سال پیش را رصد کنید، متوجه سطح قدرت آنان در جهان نسبت به شرق، ایران و کشورهای مدعی جهان سوم داشته است، آن زمان اگر آمریکایی ها توان نظامی شان را بکار می گرفتند تمام کشورهای مخاطب امریکا به سرعت تسلیم می شدند اما امروزه از آن اقتدار امریکایی ها هیچ خبری نیست ، امروز امریکا در خلیج فارس از انقلاب اسلامی شکست می‌خورد در آسمان و در روی زمین و جنگ نیابتی در سوریه و عراق با شکست مواجه شده است، از افغانستان اخراج شدند.

آمریکایی‌ها حتی در صحنه دیپلماتیک و گفتگوهای بین المللی آن اقتدار سابق را ندارند اما انقلاب اسلامی همچنان پوینده فعال زنده ادامه مسیر می‌دهد این هم نه در شرایط گلخانه‌ای و آزمایشگاهی بلکه در شرایط یک برخورد و نزاع واقعی. اگر حوادث ۴۲ سال اخیر بر روی نمودار رسم کنیم به وضوح افول دشمنان و شکست هیمنه و رو به زوال بودن آنان مشخص خواهد شد.

جواد بیژنی کارشناس مسائل سیاسی هرمزگان

انتهای یادداشت/