اعضاى هیأت رئیسه و نمایندگان شورای اسلامی استان هرمزگان در شورای عالی استان ها انتخاب شدند

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان گفت: در اولین جلسه دوره ششم شورای اسلامی استان هرمزگان و با رأى اعضاى این شورا، اعضاى هیأت رئیسه و نمایندگان شورای اسلامی استان هرمزگان در شورای عالی استان ها انتخاب شدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ صفر صادقی، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان اظهار کرد: اولین جلسه دوره ششم شورای اسلامی استان هرمزگان به منظور تعیین اعضاى هیأت رئیسه و نیز تعیین نمایندگان شورای اسلامی استان هرمزگان در شورای عالی استان‌ها، برگزار شد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان افزود: در این جلسه، انتخابات برای تعیین هیأت رئیسه برگزار شد که طی آن آقاى دوست محمد حاجبی به عنوان رئیس شورای اسلامی استان هرمزگان و همچنین قادر جنگی زهی نیز به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی استان هرمزگان، انتخاب شدند.

صادقی ادامه داد: همچنین با رأى اعضاى شورای اسلامی استان هرمزگان، خانم فاطمه جراره و آقاى عبدالله پرواز به عنوان نمایندگان شورای اسلامی استان هرمزگان در شورای عالی استان‌ها، انتخاب شدند.

شایان ذکر است، تعداد اعضای شورای اسلامى استان هرمزگان، ۱۳ نفر شامل منتخبین شورای اسلامی شهرستان های استان هرمزگان است.

انتهای پیام/