استاندار هرمزگان خطاب به دانشجویان بسیجی؛ شما کاسب هستید

فریدون همتی استاندار هرمزگان در حاشیه بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از گمرک بندر شهید رجایی حین گفت و گو دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان هرمزگان با وزیر صمت خطاب بهع دانشجویان بسیجی گفت: شما کاسب هستید.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ دانشجویان بسیجی در قالب شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان هرمزگان با برگزاری تجمعی مقابل گمرک بندر شهید رجایی خواستار تسریع در روند ترخیص کالای اساسی از این گمرک شدند.

علیرضا صالحی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان هرمزگان گفت: در بدو آغاز تجمع مطالبه گرایانه دانشجویان بسیجی عوامل حراست گمرک بندر شهید رجایی از این اقدام ممانعت کردند.

وی افزود: پس از کش و قوس های فراوان با ورود علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمرک بندر شهید رجایی بنده به عنو ان نماینده دانشجویان با وی گفت و گو کردم.

در حین گفت و گوی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان هرمزگان با وزیر صمت، فریدون همتی استاندار هرمزگان دانشجویان بسیجی را کاسب خواند و کار آنان را کوچک شمرد.

علیرغم استقبال وزیر صمت از دانشجویان و گفت و گو با آنان، استاندار هرمزگان با جمله مذکور عدم اعتنا خود به دانشجویان بسیجی را ابراز کرد.

انتهای پیام/