اسامی ۲۴۷ زائر مفقود حادثه منا منتشر شد
+ پ -
اسامی ۲۴۷ زائر مفقود حادثه منا منتشر شد

سازمان حج و زیارت لیست اسامی زائرانی که بعد از حادثه منا تا این لحظه به کاروان‌های خود مراجعه نکردند را منتشر کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز و به نقل از فارس، سازمان حج و زیارت شمار مفقودان ایرانی حادثه منا را تا کنون ۲۴۷ نفر اعلام کرده است.

اسامی مفقودان ایرانی حادثه منا را درجدول زیر مشاهده می کنید.

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره کاروان

۱

عبدالرسول

ابراهیمی

۲۴۰۱۰

۲

نوربخش

ابراهیمی

۳۰۲۷۸

۳

ابراهیم

احمد جامی

۴۸۰۱۷

۴

مردان

احمدی

۳۰۲۷۸

۵

سید علی

احمدیان زاده

۱۹۰۵۴

۶

محمدصادق

اخوان

۱۷۲۴۸

۷

غلامحسین

ارفاقی

۱۷۲۹۱

۸

حسن

اسحاقی

۱۳۰۵۳

۹

علی

اسد زاده

۳۰۲۷۸

۱۰

سلمان

اسدی

۴۰۰۱۱

۱۱

محمد

اسمعیلی

۱۷۲۴۸

۱۲

موسی

افغانی اصل

۱۰۰۰۳

۱۳

غلام حسین

الله وردی

۱۸۰۰۳

۱۴

زهرا

الیاسی

۱۲۰۱۲

۱۵

رمضان

امید علی

۴۱۰۲۳

۱۶

مرادعلی

انجیدنی

۱۹۰۳۳

۱۷

حمیدرضا

انزایی

۲۸۱۵۹

۱۸

آی جمال

ایری

۳۸۰۳۶

۱۹

جمشید

ایزدنیا

۳۰۰۲۸

۲۰

علی اصغر

ایزدی

۳۰۲۷۸

۲۱

اوغل بی بی

اینچه برون

۳۸۰۱۷

۲۲

سلیم

ایور

۱۲۰۱۲

۲۳

مرادی

آب روش

۲۹۰۱۲

۲۴

آمنه

آق

۳۸۰۱۷

۲۵

محمدعلی

بدیعی

۳۰۲۷۸

۲۶

محمدباقر

بذار چمازکتی

۳۰۲۷۸

۲۷

عطاء اله

برزگر

۲۴۰۱۰

۲۸

محمد

برزگر

۲۸۱۵۹

۲۹

صفرجان

بزرگی

۲۹۰۱۲

۳۰

حبیب اله

بزمی

۱۹۳۷۳

۳۱

حسین

بغلانی

۲۰۲۰۶

۳۲

علیرضا

بنیادی

۲۹۰۱۲

۳۳

حسین

بنیسی

بعثه رهبری

۳۴

علیرضا

بهاری دلال

۱۳۰۷۷

۳۵

محمدعلی

بهرام پور

۲۸۱۵۹

۳۶

بهرام

بهرامیان

۱۸۰۰۳

۳۷

بایرام

بی بی داز

۳۸۰۳۶

۳۸

حسن

بیت غانم

۲۰۲۰۶

۳۹

قدرت

پاپی

۲۹۰۱۲

۴۰

تاج محمد

پاریخی

۳۸۰۱۷

۴۱

ناز محمد

پدری

۳۸۰۳۶

۴۲

محمدعلی

پناهی

۲۹۰۱۳

۴۳

عبدالناصر

پیروتی

۱۲۰۱۲

۴۴

عثمان

پیروتی

۱۲۰۱۲

۴۵

حبیب

ترابی

۲۸۱۵۹

۴۶

معین

تقوی کویتانی

۳۰۰۲۸

۴۷

عبد الله

توغدری

۳۸۰۳۶

۴۸

محمد

جاتن

۱۹۰۲۹

۴۹

عبد العلی

جان زمین

۳۸۰۳۶

۵۰

سید نصراله

جعفری

۳۰۰۲۸

۵۱

سیدمهدی

جعفری

۳۰۲۷۸

۵۲

عباس

جعفری

۳۰۲۷۸

۵۳

محمد رضا

جلالی خیرآباد

۱۷۷۷۵

۵۴

محمد

جمهور

۴۱۰۲۳

۵۵

عبد الصالح

جهانبازی

۱۸۰۰۳

۵۶

عباسعلی

جوزی

۱۳۰۲۰

۵۷

جواد

چکشی

۲۹۰۱۳

۵۸

اسماعیل

چوپان نیک

۱۲۰۱۲

۵۹

علی

حاجی پور

۳۹۰۰۹

۶۰

سیدحسین

حجتی

۲۹۰۱۲

۶۱

محمد

حسن پور

۳۰۲۷۸

۶۲

مهدی

حسنی برنجستانی

۳۰۲۷۸

۶۳

رضا

حسینی

۱۰۰۰۳

۶۴

سیدحسن

حسینی

۱۹۰۳۳

۶۵

ناصر

حسینی

۵۰۰۵۰

۶۶

سیدحسین

حسینی

بعثه رهبری

۶۷

سیدحمیدرضا

حسینی

بعثه رهبری

۶۸

علی میرزا

حسینی دهقانی

۲۴۰۱۶

۶۹

حسن

حسینی مقدم

۴۸۰۲۲

۷۰

عبداله

حصاری

۱۹۰۲۹

۷۱

محمد

حکیمی راد

۴۹۰۰۱

۷۲

صفر محمد

حیدری

۳۸۰۳۶

۷۳

اشکان

حیران

۱۲۰۱۲

۷۴

مهدی

خادم دزفولی

۱۷۷۷۵

۷۵

علی محمد

خادم زاده

۲۴۰۱۹

۷۶

عبداله

خادمی

۱۲۰۱۲

۷۷

حیدر

خاکسار حقانی

۱۸۰۰۳

۷۸

مرتضی

خالو احمدی

۲۴۰۱۰

۷۹

حسن

خان پایه

۱۲۰۱۲

۸۰

ولی اله

خانی

۲۴۰۱۶

۸۱

محمد

خجسته

۱۱۱۷۶

۸۲

احمد

خرمالی

۳۸۰۱۷

۸۳

ابوالقاسم

خلیلی

۲۹۰۱۲

۸۴

گلی

خمانیری

۱۲۰۱۲

۸۵

ماشااله

خورشیدوند

۲۹۰۱۲

۸۶

فتح اله

دارایی

۳۰۲۷۸

۸۷

غلامرضا

داغستانی

۱۹۰۳۳

۸۸

حسن

دانش

بعثه رهبری

۸۹

مهدی

درستکار

۳۴۱۷۸

۹۰

رضا

درودی

۱۷۹۹۹

۹۱

حمید

دریانورد

۲۴۰۱۶

۹۲

محمد

دوست علیزاده

۱۹۳۷۳

۹۳

طویقلی

دولو

۳۸۰۰۲

۹۴

هادی

ذاکری

۱۹۲۸۹

۹۵

محمد

ذاکری

۲۴۰۱۹

۹۶

حجت اله

رجبی

۳۰۲۷۸

۹۷

مصطفی

رحمانی

۲۴۰۳۷

۹۸

قاسم

رسام

۲۹۰۱۲

۹۹

گشتاسب

رستمی

۱۸۰۰۳

۱۰۰

سیدعلی محمد

رشیدآبادی

۱۹۰۳۳

۱۰۱

علی اکبر

رضازاده

۳۰۰۰۵

۱۰۲

علی اصغر

رضایی

۳۰۰۰۵

۱۰۳

محمدجواد

رضی کاظمی

۲۸۱۵۹

۱۰۴

غضنفر

رکن آبادی اصل

بعثه رهبری

۱۰۵

حبیب اله

رمضانی

۱۹۳۷۳

۱۰۶

احمد

رهبری

۴۱۰۲۱

۱۰۷

بی بی

روشن تکه

۳۸۰۱۷

۱۰۸

یداله

روین تن

۳۰۲۷۸

۱۰۹

غلام حسین

زارع

۲۴۰۱۹

۱۱۰

جلیل

زارعی

۲۴۰۳۷

۱۱۱

خلیل

زارعی

۲۴۰۳۷

۱۱۲

عبدالغفور

زراعت دوست

۱۹۴۰۲

۱۱۳

حسن

زردی

۱۹۰۲۹

۱۱۴

علیرضا

زرگریان

۲۹۰۱۳

۱۱۵

معصوم

زمانی

۴۱۰۲۳

۱۱۶

حسین

سبیانی

۱۹۰۲۹

۱۱۷

عبد محمد

ستاری

۱۸۰۰۳

۱۱۸

احمد

ستوده

۱۰۰۰۳

۱۱۹

نصرت الله

سعیدی

۱۷۲۹۱

۱۲۰

محمد

سعیدی زاده

بعثه رهبری

۱۲۱

ولی

سلطانی

۱۷۲۷۲

۱۲۲

اسماعیل

سلیمانیان

۱۹۰۲۹

۱۲۳

عبدالرضا

سلیمی

۲۴۰۱۰

۱۲۴

علی

سمنانی

۱۹۰۲۹

۱۲۵

نور سلطان

شادکام

۳۸۰۰۲

۱۲۶

غلام رضا

شاکرین

۲۴۰۳۷

۱۲۷

رجبعلی

شاه رجبیان

۱۳۰۵۳

۱۲۸

مرتضی

شاهپوری

۱۳۰۷۷

۱۲۹

احمد

شاهی اقدم

۱۲۰۱۲

۱۳۰

حسن

شبانی

۱۳۰۷۷

۱۳۱

کریم

شجاع پیره

۱۹۳۷۳

۱۳۲

حبیب اله

شریفی

۲۴۰۱۰

۱۳۳

سیدمحمدحسین

شفیعی

۱۷۲۴۸

۱۳۴

محمود

شماعیان

۱۷۲۰۲

۱۳۵

علی اصغر

شهرآبادی

۱۹۲۸۹

۱۳۶

حسین

شورایی

۱۹۰۲۹

۱۳۷

حسین

شیخانی

۱۹۰۳۳

۱۳۸

علی

صابری فودانی

۱۳۰۷۷

۱۳۹

عبدالخالق

صداقت فر

۱۳۰۷۷

۱۴۰

حسام الدین

صدیقی

۴۸۰۱۷

۱۴۱

محبوب

صمدیان

۱۰۰۰۳

۱۴۲

دردی

طاهری

۳۸۰۰۲

۱۴۳

عبدالحمید

طاهری

۴۸۰۱۷

۱۴۴

غلام رسول

طاهری

 

۱۴۵

عید محمد

طریک

۳۸۰۱۷

۱۴۶

یوسف

طلابی

۳۸۰۰۲

۱۴۷

آنا قلی

ظفر

۳۸۰۱۷

۱۴۸

ولی اله

عابدی

۱۳۰۷۷

۱۴۹

مسلم

عارف

۳۵۰۱۰

۱۵۰

اصغر

عباسی

۱۳۰۵۳

۱۵۱

زینب

عبدیان

۱۲۰۱۲

۱۵۲

عیدی محمد

عزیزی سورشجانی

۱۸۰۰۳

۱۵۳

محمود

عزیزیان

۱۲۰۱۲

۱۵۴

غلامحسن

عشقی

۱۹۰۲۹

۱۵۵

علی

عطایی

۱۹۰۳۳

۱۵۶

عباس

علی آبادی

۱۹۰۲۹

۱۵۷

حسینعلی

علی پور دستنایی

۱۸۰۰۳

۱۵۸

ارسلان

علی نژاد

۱۹۳۷۳

۱۵۹

مهدی قلی

علیپور فیل آبادی

۱۸۰۰۳

۱۶۰

رحمت اله

عمو هادی

۱۳۰۷۷

۱۶۱

بهمن

غفاری پور

۱۳۰۷۷

۱۶۲

حسن

فتح ابادی

۱۹۰۳۳

۱۶۳

عبدالعزیز

فرح

۲۴۰۱۶

۱۶۴

خلیل

فرخ

۱۶۱۳۳

۱۶۵

براتعلی

فرخاری

۱۹۰۳۳

۱۶۶

محمدحسن

فرخاری

۱۹۰۳۳

۱۶۷

نورمحمد

فلاح نژاد

۳۰۲۷۸

۱۶۸

محمدمهدی

فلاح هروی

۱۹۰۲۹

۱۶۹

احمد

فهیما

آزاد

۱۷۰

علی اصغر

فولادگر

بعثه رهبری

۱۷۱

گلی

قادری

۱۲۰۱۲

۱۷۲

نوح علی

قاسمی

۱۰۰۰۳

۱۷۳

جلیل

قاسمی

۲۴۰۱۶

۱۷۴

هدایت

قاسمی

۳۰۲۷۸

۱۷۵

عبد الحلیم

قاضی

۳۸۰۳۶

۱۷۶

گلنار

قدیری

۴۸۰۱۷

۱۷۷

ناصر

قربان نیا میرک محله

۱۷۲۴۸

۱۷۸

صاحب علی

قربانی

۱۰۰۰۳

۱۷۹

حسین

قربانی مهر

۴۱۰۲۳

۱۸۰

علی اکبر

قمری

۴۸۰۲۲

۱۸۱

قاسم

قنبری

آشپزخانه ابوالجدایل

۱۸۲

خدیجه

قنبری

 

۱۸۳

سیدحماد

قهستانی

۱۷۲۴۸

۱۸۴

جان گل

قوچوق

۳۸۰۳۶

۱۸۵

اوقل بی بی

قورچایی

۳۸۰۱۷

۱۸۶

کاری بای

کاری بای

۳۸۰۱۷

۱۸۷

حسن

کاشفی

۱۹۰۳۳

۱۸۸

میثم

کاظمی

۱۷۷۷۵

۱۸۹

کیک

کر

۳۸۰۱۷

۱۹۰

حسین

کرابی

۴۰۰۱۱

۱۹۱

علی

کریم لو

۱۳۰۷۷

۱۹۲

محمد علی

کریمی

۱۳۳۲۲

۱۹۳

جاجی

کریمی

۳۸۰۳۶

۱۹۴

منصور

کشفی

۱۰۰۰۳

۱۹۵

یگن دردی

کلته

۳۸۰۱۷

۱۹۶

محسن

کمیلی مقدم

۱۹۰۳۳

۱۹۷

سید جعفر

کهنه

۱۹۲۸۹

۱۹۸

الیاس

کوسلی

۳۸۰۰۲

۱۹۹

بی بی عایشه

گرگانی

۳۸۰۱۷

۲۰۰

عبد الباقی

گل چشمه

۳۸۰۳۶

۲۰۱

حسن

گلشنی

۱۳۰۵۳

۲۰۲

محمد

گلشنی

۱۹۰۳۳

۲۰۳

غلامرضا

گودرزی

۲۹۰۱۳

۲۰۴

فتح اله

گودرزی

۲۹۰۱۳

۲۰۵

عبدالرحمن

لطیفی

۱۶۰۱۱

۲۰۶

گلدی بای

مارامائی

۳۸۰۱۷

۲۰۷

بهرام

مجد

۲۴۰۱۹

۲۰۸

علی اصغر

محرابی

۱۸۰۰۳

۲۰۹

نازدار

محمدی

۱۲۰۱۲

۲۱۰

محمد

محمدی

۱۹۰۳۳

۲۱۱

علی اکبر

محمدی سرک

۴۱۰۲۳

۲۱۲

بایرام سلطان

مختوم نژاد

۳۸۰۱۷

۲۱۳

طهماس

مرادی

۲۹۰۱۲

۲۱۴

مصطفی

مرتضایی

۱۷۷۷۵

۲۱۵

سید رضا

مرتضوی

۳۸۰۳۷

۲۱۶

فواد

مشعلی

بعثه رهبری

۲۱۷

حسن

مشهدی خوشخو

۱۹۱۰۰

۲۱۸

لطیف

مشهدیان

۳۰۲۷۸

۲۱۹

عباس

معلمی اوره

۱۳۰۷۷

۲۲۰

رجب محمد

مغفوری

۳۸۰۱۷

۲۲۱

عطاء اله

منصوری

۲۴۰۱۰

۲۲۲

بهرام

مهدیان

۱۸۰۰۳

۲۲۳

غلامعلی

مهربانی

۱۹۰۳۳

۲۲۴

سیدحسن

موسوی

۲۸۱۵۹

۲۲۵

سیدمحمد

موسوی

۲۹۰۱۲

۲۲۶

محمد رضا

موید زاده

۳۵۰۱۰

۲۲۷

ابراهیم

میان آبادی

۱۹۲۸۹

۲۲۸

عمار

میرانصاری

بعثه رهبری

۲۲۹

سیدحمید

میرزاده

بعثه رهبری

۲۳۰

غلامعباس

میرزایی

۲۹۰۱۳

۲۳۱

عبدالرضا

میرزایی شهرضایی

۱۳۰۷۷

۲۳۲

مرجان

نازقلی چی

۳۸۰۱۷

۲۳۳

ابراهیم

ناصری

۴۸۰۱۷

۲۳۴

فرحناز

ناصری

۴۸۰۱۷

۲۳۵

فرهاد

نجفی

۱۸۰۰۳

۲۳۶

عبدالعزیز

نساج

۱۶۰۱۱

۲۳۷

علیرضا

نظری

۱۷۲۹۱

۲۳۸

سلطانعلی

نفر شلمزاری

۱۸۰۰۳

۲۳۹

حسین

نورانی

۱۹۲۸۹

۲۴۰

سیدبیژن

نوربخش

۲۸۱۵۹

۲۴۱

حسن

همایونی

۳۹۰۰۹

۲۴۲

علی

همت زاده

۲۴۰۱۹

۲۴۳

سیامک

همتیان سورکی

۱۸۰۰۵

۲۴۴

قربان

یعقوبیان

۳۰۲۷۸

۲۴۵

رحمت اله

یوسفی

۳۰۲۷۸

۲۴۶

جواد

یونسی زاده

۴۱۰۲۱

۲۴۷

مجید

یونسیان

۱۷۷۷۵

 

fff
دیدگاه ها

لطفا پیش از ثبت دیدگاه قوانین زیر را مطالع بفرمایید.

  • دیدگاه خود را مرتبط با همین خبر بنویسید.
  • از توهین بر اشخاص و ادیان پرهیز کنید.
  • تکمیل تمامی فیلدها الزامی می باشد.
  • دیدگاه شما پس از بررسی و تائید نمایش داده خواهد شد.

fff fff


شبکه اجتماعی سلام نشر خبر اول خبر fff