تبلیغات تبلیغات تولید ایرانی تبلیغات تبلیغات
کانال رسمی تلگرام شبکه اطلاع رسانی هرمز
کد خبر : 280290
تاریخ انتشار:چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۵| تعداد نظرات :بدون دیدگاه
پ
از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شد

اسامی نامزدهای تأییدشده مجلس خبرگان رهبری به تفکیک استان و تعداد کرسی+جدول

در خبر زیر اسامی نامزدهای تأییدصلاحیت‌شده پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری طبق آمار رسمی ستاد انتخابات کشور قابل مشاهده است.

اسامی نامزدهای تأییدشده مجلس خبرگان رهبری به تفکیک استان و تعداد کرسی+جدول

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز و به نقل از فارس، در اطلاعیه شماره ۶ ستاد انتخابات کشور, اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات سراسری پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نامزدهای واجد شرایط اعلام شد.

برای دسترسی سریع به جدول تفکیکی هر استان می‌توانید در جدول زیر بر روی گزینه مورد نظر کلیلک کنید.

آذربایجان شرقیفارس
آذربایجان غربیقم
اردبیلقزوین
اصفهانکردستان
البرزکرمان
ایلامکرمانشاه
بوشهرکهگیلویه‌و بویراحمد
تهرانگلستان
چهارمحال و بختیاریگیلان
خراسان جنوبیلرستان
خراسان رضویمازندران
خراسان شمالیمرکزی
خوزستانهرمزگان
زنجانهمدان
سمنانیزد
سیستان و بلوچستان***استان آذربایجان شرقی
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
۱محمدتقیپورمحمدیسلطانعلی۵
۲جوادحاجی‌زاده‌کلجاهیکاظم
۳محمدفیضیمحمدقلی
۴محسنمجتهدشبستریکاظم
۵علیملکوتیمسلم
۶هاشمهاشم‌زادهقربان

استان آذربایجان غربی
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
۱عسکردیربازنوروزعلی۳
۲عباسشاه‌رفعتیمحمدعلی
۳میرعلی‌اکبرقریشیمیرمحمدآقا

استان اردبیل
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
۱سیدحسنعاملی‌کلخورانسیدفیروزالدین۲
۲میرفخرالدینموسوی‌ننه‌کرانمیرمحمد

استان اصفهان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
۱حمیدالهی‌دوستمحمود۵
۲عبدالامیرخطاطمهدی
۳حسن‌آقاشریعتی نیاسرآقاعلی
۴سیدیوسفطباطبایی‌نژادحاج‌میرزاعلی
۵عبدالمحمودعبداللهیمحمدعلی
۶محمدعمومیحسین
۷سیدمحمدعلیفقیهیسیدمصطفی
۸محسنفقیهی‌سرشکیاحمد
۹عبدالرسولقاسمی‌کجائیحسین‌علی
۱۰اصغرمتین‌پورغلامحسین
۱۱منصورمظاهری‌کرونیمحمد
۱۲مرتضیمقتداییآیت‌الله‌میرزامحمود
۱۳سیدابوالحسنمهدویسیدبهاءالدین
۱۴عبدالنبینمازیاحمد

استان البرز
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
۱حسینتاج‌آبادیعلی۲
۲علیرحمانی‌فردمحمد
۳صادقرزاقیمحمدمهدی
۴محسنکازرونعلیرضا
۵سیدمحمدعلیمدرسی‌مصلیآقاجواد
۶سیدمحمدمهدیمیرباقریسیدحسن

استان ایلام
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
۱مهدیخطیبیجلیل۱
۲سیدمحسنسعیدی‌گلپایگانیسیدمحمدرضا

استان بوشهر
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
۱سیدهاشمحسینیسیدمحمد۱

استان تهران
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
۱عباسعلیاختریمحمدحسین۱۶
۲محسناسماعیلیعزیزالله
۳علیرضااعرافیمحمدابراهیم
۴محمدآقاامامیمیرزاابوتراب
۵سیدمحمدعلیامینعلینقی
۶محمدباقرباقریاسدالله
۷سیدهاشمبطحائیعباس
۸محمدعلیتسخیریعلی‌اکبر
۹احمدجنتیهاشم
۱۰ابراهیمحاج‌امینی‌نجف‌آبادیحسین
۱۱محمدصادقحایریشیخ‌عبدالحسین
۱۲سیدهاشمحمیدیسیدابوالقاسم
۱۳حمیدحوالی‌شهریاریعزیزالله
۱۴قربانعلیدری‌نجف‌آبادیاسدالله
۱۵حسنروحانیاسدالله
۱۶محمدحسنزالیعبدالعلی
۱۷سیدمحمدسجادی‌عطاآبادیابوالحسن
۱۸نصرالهشاه‌آبادیمحمدعلی
۱۹سیدحامدطاهریسیدمحمد
۲۰سیدمحمودعلویسیدرضا
۲۱غلامرضافیاضیاسداله
۲۲محسنقمیحسین
۲۳سیدصادقمحمدی‌جزه‌ئیسیدحسین‌علی
۲۴محمدمحمدی‌نیکاسمعیل
۲۵سیدمحمدرضامدرسی‌مصلیآقاجواد
۲۶تقیمصباحمرحوم‌باقر
۲۷غلامرضامصباحی‌مقدماسمعیل
۲۸محمدعلیموحدیحاج‌شیخ‌عباس
۲۹علیمومن‌پورعباس
۳۰سیدابوالفضلمیرمحمدیسیدحسین
۳۱محمدرضاناصری‌کوچه‌بیوکمحمدرضا
۳۲اکبرهاشمی‌بهرمانیعلی
۳۳محمدیزدیحاج‌شیخ‌علی

استان چهارمحال و بختیاری
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
۱علیرضااسلامیانعبدالحسین۱
۲محمدعلیخزاییلیعبداله
۳رضامختاری‌اسفیدواجانیامیر

استان خراسان جنوبی
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
۱محمدابراهیمربانی‌مهموییمحمدعلی۱
۲سیدابراهیمرییس‌الساداتیسید

استان خراسان رضوی
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد‌کرسی
۱سیداحمدحسینیمیرزاعرب۶
۲سیدمجتبیحسینیسیدجلیل
۳سیدمحمدسعیدی‌گلپایگانیسیدمحمدرضا
۴حسنعالمیرجبعلی
۵محمدمهدیعباسی‌آغویهادی
۶محمدهادیعبدخدائیغلامحسین
۷سیداحمدعلم‌الهدیسیدعلی
۸علیقربانیحسین
۹سیدمحمودمدنی‌بجستانیسیدجواد
۱۰سیدمحمودهاشمی‌شاهرودیسیدمحمدعلی

استان خراسان شمالی
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
۱حبیب اللهمهمان نوازمرادعلی۱

استان خوزستان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
۱محمدحسیناحمدیعلی اصغر۶
۲محسنحیدری‌آل‌کثیریعبید
۳سیدعلیشفیعیسیدمحمدرضا
۴عبدالکریمفراحانیبلاسم
۵علیفلاحیانعبدالله
۶عباسکعبی‌نسبمحمد
۷سیدمحمدعلیموسویسیدمحمدآقا

استان زنجان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
۱عبداللهامیرخانینظامعلی۱
۲محمدحاجی‌ابوالقاسم‌دولابیمحمود
۳جوادمجتهدمحسن
۴اسمعیلنوریحسنعلی

استان سمنان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
۱سیدمحمدشاهچراغآقاسیدحسن۱

استان سیستان و بلوچستان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
۱محمدحسینبیاتیاردوان۲
۲علی احمدسلامیعلی‌محمد
۳عباسعلیسلیمانی‌اسبوکلاییعلیجان

استان فارس
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
۱اسداللهایمانیمحمدصادق۵
۲احمدبهشتیجانبابا
۳سیدعلی‌اصغردستغیبسیدعلی اکبر
۴علیشیخ موحدمحمدعلی
۵غلامعلیصفائیعلی
۶علیعدالتابوطالب
۷سیدمحمدفقیهسیدهدایت‌الله
۸علی اکبرکلانتریغلامعباس

استان قزوین
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
۱علیاسلامیاحمد۲
۲مجیدتلخابیغضنفر
۳محمودرجبیغلامحسین

استان قم
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
۱محمددانش‌زادهعباس۱
۲میثمدوست محمدیحبیب الله
۳محمدفائزیعلی اکبر

استان کردستان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
۱انورآدمیرشید۲
۲اقبالبهمنیابراهیم
۳عبدالرحمانخداییمصطفی
۴فایقرستمیعبدالقادر

استان کرمان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
۱محمدبهرامی خوشکارحسین۳
۲سیداحمدخاتمیسیدمهدی
۳احمدشیخ بهاییجواد
۴سیدجلیلصدرطباطباییسیداحمد
۵امان اللهعلی مرادیعبدالله

استان کرمانشاه
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعداد کرسی
۱محمودمحمدی عراقیجعفر بهاالدین۲
۲علیرضامستشاریمرتضی
۳حسنممدوحیمحمدحسین
۴اماننریمانینریمان

استان کهگیلویه و بویر احمد
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
۱سیدشرف الدینملک حسینیسیدکرامت‌الله۱
۲سیدمحمدکاظمموسوی نسبموسی

استان گلستان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
۱حسینعلیسعدیمحمدسعید۲
۲عبدالهادیمرتضوی شاهرودیسیدمحمد
۳سیدکاظمنورمفیدیسیدمهدی

استان گیلان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
۱احمدپروائی ریکقلی۴
۲سیدعلیحسینی‌اشکوریسیدمحمد
۳حسینردائیجمال
۴رضارمضانیعباس
۵مهدیرهنماحسن
۶سیدمحمدصادقعلم الهدیعبدالهادی
۷زین العابدینقربانیغلامحسن

استان لرستان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
۱سیدمحمدتقیشاهرخیسیدعلی‌نقی۲
۲احمدمبلغیماشاءالله
۳هاشمنیازیغلامرضا

استان مازندران
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
۱صادقاردشیر لاریجانیهاشم۴
۲سیدصادقپیشنمازیسیدمهدی
۳سیدرحیمتوکلسیدتقی
۴علی اکبرسیفی کناریحاجی گل
۵نوراللهطبرسیحسن
۶محمدحسنگلی شیردارعبدالحسین
۷علیمعلمیغلامحسین
۸الله وردیمقدسی فردحمزه

استان مرکزی
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
۱احمددانش زادهمحمد۲
۲کاظمسپاسی‌آشتیانیابوالفضل
۳احمدمحسنی گرکانیعلی اصغر
۴محسنمحمدی عراقیعطاالله
۵سیدجوادموسویسیدمحمدتقی

استان هرمزگان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
۱غلامعلینعیم‌آبادیقدرت‌الله۱

استان همدان
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
۱علیرازینیمحمود آقا۲
۲حبیب اللهشعبانی موثقیعین الله
۳غیاث الدینطه محمدیعباسعلی
۴سیدمصطفیموسوی فرازسیداکبر

استان یزد
ردیفنامنام‌خانوادگینام پدرتعدادکرسی
۱سیدروح اللهصدرساداتیسیدمهدی۱
۲سیدمحمودرضامحصل همدانیسیدعبدالوهاب
۳ابوالقاسموافیمحمود

 

لینک کوتاه : http://www.hormoz.ir/?p=280290
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیگر رسانه ها
نظرات بینندگان
تعداد نظرات: بدون نظر
ارسال نظر

  • نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
  • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
  • توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
  • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.

یادداشت

گفتگو

بین الملل