آموزش و آگاهی بهترین راه برای کنترل بلای خانمانسوز/اعتیاد قاتل خاموش جوانان در هرمزگان
+ پ -
آموزش و آگاهی بهترین راه برای کنترل بلای خانمانسوز/اعتیاد قاتل خاموش جوانان در هرمزگان

همیشه اعتیاد به عنوان بیماری فردی در جامعه مطرح شده و مسئولان درتلاش برای رفع این بلای خانمان سوز فردی و اجتماعی بوده اند و هستند ، قطعا اعتیادبدون در نظر گرفتن نوع وابستگی و اندازه و نحوه مصرف تاثیرات مخرب فردی خواهد داشت که آثار آن بر خانواده سپس به جامعه منتقل می گردد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی هرمز؛ به نقل از فرهنگ کده ، همیشه اعتیاد به عنوان بیماری فردی در جامعه مطرح شده و مسئولان درتلاش برای رفع این بلای خانمان‌سوز فردی و اجتماعی بوده‌اند و هستند ، قطعاً اعتیاد بدون در نظر گرفتن نوع وابستگی و اندازه و نحوه  مصرف تأثیرات مخرب فردی خواهد داشت که آثار آن بر خانواده سپس به جامعه منتقل می‌گردد.

 

برای بررسی این مشکل باید از سه جهت مورد بازنگری قرار داد؛ ۱- دلایل گرایش فرد به طرف مواد مخدر و بررسی زمینه های باز دارنده ۲- چگونگی برخورد با فرد مصرف کننده و تعیین مسیر و انگیزه کنار گذاشتن وابستگی ۳- اتفاقات و برنامه های بعد از قطع مصرف و ایجاد مسیر و تعیین برنامه برای جلوگیری از بازگشت فرد به سمت مواد مخدر

 

  • دلایل گرایش فرد به طرف مواد مخدر و بررسی زمینه های باز دارنده

یکی از دلایل اصلی گرایش افراد به سمت مصرف مواد مخدر لذت زودگذر و انرژی کاذب و گاها تعاریف دروغین از عملکرد این مواد می‌توان یاد کرد طی سال‌های اخیر با پایین آمدن سن اعتیاد در کشور و مخصوصاً استان شرایط بحرانی‌تر از پیش بر این فضا حاکم است.

 

از موارد تعیین کننده در آشنایی و گرایش به سمت مواد قطعاً قرار گیری فرد در موقعیت‌های خطرناک و ارتباط با افرادی با سابقه ی مصرف مواد مخدر است .

 

به همین منظور یکی از راه های اصلی را می‌توان جلوگیری از قرارگیری در این‌گونه موقعیت‌ها قلمداد کرد که با فضاسازی فرهنگی و اقدامات استعدادیابی فرد در فضاهای آموزشی و پرورش استعدادهای فردی و پیشرفت در آن زمینه و استفاده از زمان به بهترین شکل در مسیر تعالی و رشد افراد امکان‌پذیر است.

 

یعنی در واقع فرد با وقت گذاشتن برای پرورش استعدادهایش زمان افسانه ای برای پرداختن و قرار گرفتن در این موقعیت را نداشته باشد البته تفریحات سالم در کنار این موضوع یکی از عوامل تأثیرگذار است که نیاز به گسترش فضاهای آموزشی ، ورزشی و فرهنگی و تفریحی دارد که نیاز به سرمایه‌گذاری و مطالعه در این زمینه دارد.

 

  • چگونگی برخورد با فرد مصرف‌کننده و تعیین مسیر و انگیزه کنار گذاشتن وابستگی

عموماً در جامعه دیده و شنیده شد که معتاد بیمار است با اینکه در تعریفی جدید می‌توان گفت معتاد نه تنها بیمار نیست بلکه از علائم بیماری جامعه است یعنی جامعه بیمار و معتاد عارضه بیماری است همچون تب کردن در زمان سرماخوردگی ؛ پس معتاد را می‌توان به تب ناشی از مریضی اجتماع تشبیه کرد.

 

فرد معتاد از مصرف مواد مخدر به دنبال لذت و آرامشی می‌گردد که خود را پشت آن پنهان کند و در حالت عادی آن را ندارد پس برای کنار گذاشتن و ترک مواد نیاز به ایجاد انگیزه در این گونه افراد به عنوان پله اول باید در نظر گرفته بشود.

 

موضوع بعد همراهی و هم‌دلی و پشتیبانی روانی از این افراد است و ترک مواد مخدر به دو روش عمده تحت نظر پزشک و با مصرف دارو یا بدون نظارت پزشک و به صورت سنتی انجام می پذیرد که با بررسی این دو مسیر می‌توان دریافت که در هر دو روش نوعی حالت دستوری و فرمایشی بر این روند حاکم است که باعث جمع گریزی در فرد و پنهان کردن بعضی حالات و احساسات او از افراد دور و برمی‌گردد.

 

البته در سال‌های اخیر روش‌هایی همچون جلسات آن ای نیز توفیقاتی را در بهبود این روند داشته که البته مسیر آن همان شیوه سنتی کنار گذاشتن با پشتیبانی روا نیست که آن هم کمبودهایی را دارد اما موقعیت‌هایی که این دو روش داشته به دلیل ایجاد همدلی و حس همدردی بین افراد بوده است.

 

فرد معتاد واقعاً برای پیمودن مسیر دشوار ترک سوء مصرف بیش از حد هر چیز نیاز به همراهی روانی را دارد و حال اینکه بیشترین روش های ترک اعم از با نظارت و پزشک و مصرف دارو و یا سنتی کاملاً فرمایشی و دستوری است دلیل عمده شکست این روند است که باید با مطالعه روانی بر فرد و دادن زمان و برگزاری کلاس های آموزشی مختلف افراد مصرف کننده را برای پا گذاشتن و قدم برداشتن در این مسیر آماده ساخت تا بتوان به نتیجه مثبت و مطلوب در این زمینه رسید.

 

  • اتفاقات و رخدادهای بعد از ترک سوء مصرف

یکی از دلایل اصلی شکست افراد در کنار گذاشتن مواد مخدر و بازگشت دوباره به سمت سوء مصرف نبود برنامه برای فرد پس از ترک مواد است یعنی دستگاه ها و افراد و نهادهای متولی این امر فقط تا مقطع و وابستگی فردی به مواد مخدر برای افراد مصرف کننده برنامه دارند و پس از آن با فرد ارتباطی صورت نمی‌گیرد و برنامه یا مسیری تعیین نمی‌گردد که از این انگیزه بازگشت دوباره این‌گونه افراد به سمت مواد جلوگیری کند.

 

یکی از دلایل اصلی تداوم سوء مصرف مواد مخدر لذت ،انرژی و سر خوشی کاذب و زودگذر در مصرف این مواد است و قطعاً برای فراموشی و عدم بازگشت فرد به سمت تجربه مجدد این حالت نیاز به انگیزه ای مضاعف برای فرد و قرار دادن او در مقام قیاس ارزشی از بازگشت دوباره یا حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی است که با فضا سازی و بستر سازی های مناسب برای افرادی که وابستگی خود را به مواد مخدر قطع کرده اند است مثلاً ایجاد شغل یا موقعیت شغلی پس از ترک یا ایجاد زمینه پیشرفت درزمینهٔ شغلی برای فرد که بتوان آن را به عنوان ثمره و دست آورد قطع وابستگی‌اش به سوء مصرف مواد قلمداد کرد.

 

با آرزوی نگرش جدید و فرهنگ‌سازی در برخورد با افراد معتاد جامعه و تعریف جایگاه فردی جدیدی برای افراد و تأثیرگذاری که می‌توانند برجامعه داشته باشند و بهبودی این مسئله و درمان ریشه ای اجتماع و سرمایه گذاری و بسترسازی مناسب برای ریشه کن کردن این معضل است.

 

حسین پور یکی از بیماران اعتیاد در گفتگو با خبرنگار فرهنگ کده با بیان اینکه از دوران نوجوانی در سن ۱۵ سالگی با توجه به شرایط محیطی زندگی و درگیریهای ذهنی و مشکلات خانوادگی به اعتیاد روی آوردم ، افزود : بنده  سیگار را به صورت پنهانی و به دور از چشم خانواده شروع کردم و بعدها به حشیش و شیره و تریاک کشیده شدم .

 

وی بیان کرد :  آگاهی لازم و آموزش‌های دقیق و هدفمند می تواند یکی از راه های نحوه مقابله با مشکل اعتیاد باشد  خیلی تأتیرگذار است و به نحوی که خانواده و جامع بدانند با یک فردبیمارچگونه باید برخورد کنند و به طوری که همه مردم جامعه بدانند که یک فرد معتاد درکل بیماراست .

 

وی به یکی از تأثیرات مواد مخدر اشاره کرد و گفت : تأثیر مصرف مواد  می‌تواند بر خستگی و بالا بردن توان در کارهای طاقت فرسا و سخت فعالیت فیزیکی و همچنین  فراغت از افکار نا مطبوع و آرامش ذهنی و روحی  می‌توان از تأثیرات آرامش بخش مواد مخدر باشد .

 

این بیمار اعتیادی ادامه داد : مصرف مواد مخدر آرامشی مقطعی از نظر جسمی ایجاد می کرد و همچنین انرژی چند برابر جسمی و افزایش قوای فیزیکی را در برداشت.
حسین پور  در پاسخ مبنی بر سؤال آیا خانواده‌ات، خودشان، زمینه‌ی مصرف سیگار و مواد مخدر را برایت فراهم نکرده بودند؟ ، اظهار کرد : نه، این را قبول ندارم به نظر من خانواده‌ام سعی خودشان را کردند، آن‌ها می‌خواستند من بهترین باشم و بیشتر از این کاری از دستشان بر نمی‌آمد من  به دنبال چیزی قوی تر از پدر و مادرم  می گشتم و مواد از آنها قوی تر بود و واکنش های خانواده ام بعد از فهمیدن اعتیاد من مانع اعتیاد من نشد و در آن زمان من تصمیم خود را گرفته بودم و به آرامشی که می خواستم رسیده بودم.

 

 

وی با اشاره به اینکه مواد از فرد معتاد قوی تر است ؛ اضافه کرد : زمانی  که فهمیدم چگونه با بیماری خود برخورد کرده و چگونه از بیماری باید برای سرپوشی بر مسائل دیگر استفاده کرده که دلیل افکار غلط خودم در پیدا کردن اعتماد به نفس کاذب در مواد مخدر بود.

 

 

این بیمار اعتیادی افزود : از سن ۱۵ سالگی که به اعتیاد روی آوردم تاکنون بیش از ۱۰ بار  ترک  اعتیاد کرده ام ولی باز عشق به مصرف و نیاز به مسکن روحی به سوی او کشیده شدم.

 

 

وی با بیان اینکه سلامت عقل به  معنای تصمیم گیری صحیح در سخت‌ترین شرایط و انتخاب مسیر درست است، تصریح کرد : تا حد زیاد پس از قطع مصرف به سلامت عقل دست یافته ام  اما در موارد متعدد در پس زمینه فکری به موضوع مصرف مواد فکر می کردم .

 

 

وی به یکی از نشانه های نداشتن سلامت عقل  اشاره کرد و خاطر نشان کرد : عدم قدرت و تشخیص راه های صحیح برای مقابله با مشکلات و پایین آمدن ادراک فهمی و مغزی می تواند از نشانه های نداشتن سلامت عقل باشد.

 

 

این بیمار اعتیادی وی در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه شما برای رسیدن به آرامش، دست به دامان مواد شدید، آیا راه بهتری نمی‌شناختی و چرا این آرامش را از خانواده‌ات نمی‌گرفتی؟  ،بیان کرد :  انسان همیشه برای فراهم کردن نیازهای روحی به آسان ترین راه روی می آورد و همچنین نبود تلنگر صحیح تربیتی برای خانواده و حرکت در مسیرهای منتهی به درگیری های ذهنی و هم سو نبودن با والدین می‌تواند دلایلی باشد که این آرامش را در مواد مخدر دیدم.

 

حسین پور  ناتوانی در برطرف کردن مشکلات و برنامه ریزی مالی و عدم تصمیم گیری صحیح و انتخاب دوستان مناسب و ناتمام گذاشتن کارها  را مفهوم از دست دادن اختیار زندگی عنوان کرد .

 

 

وی خاطر نشان کرد : در موارد زیاد و مقاطع مختلفی اقدام به ترک نمودم اما ترک موفق پس از ۷ سال مصرف متناوب مقدور گردید و یکی از راه این بیماری که در این سال ها جواب داده رفتن به کلاس های گروه درمانی ان ای معتادان گمنام است.

 

 

این بیمار اعتیادی افزود : اکنون ۸ ماه است قدم در راه بهبودی گذاشته ام و امروز احساس خوبی دارم و خوشحالم که بیماری خودم را تا حد زیادی شناختم و روی آن کنترل دارم  و تأثیر مستقیم و کامل بر شرایط اقتصادی و روحی روانی و همچنین روابط خودم داشته است.

 

انتهای خبر/

 

fff
دیدگاه ها

لطفا پیش از ثبت دیدگاه قوانین زیر را مطالع بفرمایید.

  • دیدگاه خود را مرتبط با همین خبر بنویسید.
  • از توهین بر اشخاص و ادیان پرهیز کنید.
  • تکمیل تمامی فیلدها الزامی می باشد.
  • دیدگاه شما پس از بررسی و تائید نمایش داده خواهد شد.

fff fff


شبکه اجتماعی سلام نشر خبر اول خبر fff